šišatý

asymetrický, nerovnaký, nesymetrický, nesúmerný


Relevantne k šišatý