školák

nasledovateľ, nasledovník, učeník, žiak, žiačka


Relevantne k školák