škrabnutie

odrenina, porezanie, rez, rezná rana, ryha, vryp, vráska, škrabanec


Relevantne k škrabnutie