Skúmať

bádať, hĺbať, poznávať, pozorovať, študovať


Relevantne k skúmať