Skutok

akt, výkon, úkon, čin, jednanie, počin, čin


Relevantne k skutok