Sled

hierarchia, poradie, postupnosť, rad, rada (nesprávne), skupina, séria


Relevantne k sled