Slobodomyseľnosť

liberalizmus, veľkorysosť, štedrosť


Relevantne k slobodomyseľnosť