Smernica

direktíva, inštrukcia, nariadenie, poučenie, predpis, príručka


Relevantne k smernica