Spôsob

forma, metóda, postup, technika


Relevantne k spôsob