Spôsobiť

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, privodiť, spustiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť, makať (hovorovo), pracovať, robiť


Relevantne k spôsobiť