Spáliť

opáliť, páliť, upáliť


Relevantne k spáliť