špecifický

daný, istý, určitý, špeciálny, konkrétny, osobitný, osobitý, špeciálny


Relevantne k špecifický