Sporný

diskutabilný, neistý, nerozhodný, nezaručený, pochybný, problematický, rozpačitý


Relevantne k sporný