Správa

administratíva, administrácia, riadenie, avízo, informácia, oznam, oznámenie, popis, zvesť, hlásenie, raport (archaizmus), report (nesprávne), výkaz, zostava, manažment, spravovanie


Relevantne k správa