Správny

administratívny, byrokratický, úradný, dobrý, riadny, vhodný, kompetentný, náležitý, opodstatnený, oprávnený, príslušný, riadny, vhodný, zaslúžený, zákonitý, poriadkumilovný, poriadny, riadny, usporiadaný, riadiaci


Relevantne k správny