Sprosták

chmuľo, hlupák, hňup, ignorant, nevzdelanec, obmedzenec, osol, somár, tupec


Relevantne k sprosták