Spustiť

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, privodiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť, inicializovať, začať, štartovať


Relevantne k spustiť