Srdečnosť

otvorenosť, priamosť, úprimnosť


Relevantne k srdečnosť