Srdiť sa

besniť, hnevať sa, jedovať sa, ježiť sa, mať zlosť, soptiť, vyvádzať, zlostiť sa, zúriť, štvať sa


Relevantne k srdiť sa