Stanoviť

nakázať, naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť, označiť, vymedziť


Relevantne k stanoviť