Starodávny

archaický, starobylý, starožitný, starý, zastaraný, dávno minulý, dávny, pôvodný, starobylý, starý, vzdialený


Relevantne k starodávny