Starý

antikvárny, použitý, starožitnický, starožitný, upotrebený (hovorovo), archaický, starobylý, starodávny, starožitný, zastaraný, dávno minulý, dávny, pôvodný, starobylý, starodávny, vzdialený


Relevantne k starý