Statok

dobytok, lichva, živý inventár, farma, hospodárstvo, poľnohospodárska usadlosť, ranč, usadlosť, kapitál, majetok


Relevantne k statok