Sťažnosť

káranie, napomenutie, pokarhanie, reptanie, výtka (nesprávne), výčitka, obvinenie, obviňovanie, obžaloba, ponosa, súdne stíhanie, žaloba


Relevantne k sťažnosť