Stenčiť sa

zcvrknúť sa, zmenšiť, zmenšiť sa, zmrštiť sa, zraziť sa


Relevantne k stenčiť sa