Stimulovať

motivovať, podnecovať, poháňať, povzbudiť, povzbudzovať


Relevantne k stimulovať