Stláčať

húžvať, krčiť, mädliť, stískať, žmoliť


Relevantne k stláčať