Stopnúť

pauzovať, zastaviť


Relevantne k stopnúť