Stornovať

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zosadiť, zrušiť


Relevantne k stornovať