Strach

bázeň, obava, tieseň, úzkosť, des, horor, hrôza


Relevantne k strach