Stránka

charakter, letora, nátura, povaha, profil, rys, ráz, temperament, typ, vlastnosť, význam, znak


Relevantne k stránka