Strážiť

bdieť, bedliť (hovorovo), dbať, dohliadať, dozerať, dávať pozor, hliadkovať, nespať, pozorovať, chrániť, ochraňovať


Relevantne k strážiť