Strážnik

fízel, policajt, príslušník verejnej bezpečnosti (archaizmus), hliadka, stráž


Relevantne k strážnik