Strojený

afektovaný, neprirodzený, prehnaný, dvojaký, falošný, farizejský, fingovaný, nepravý, neúprimný, obojaký, pokrytecký, predstieraný, zdanlivý, údajný, teatrálny


Relevantne k strojený