študovať

bádať, hĺbať, poznávať, pozorovať, skúmať


Relevantne k študovať