štvať sa

besniť, hnevať sa, jedovať sa, ježiť sa, mať zlosť, soptiť, srdiť sa, vyvádzať, zlostiť sa, zúriť, honiť sa


Relevantne k štvať sa