štylizovať

formulovať, povedať, spísať, vyjadriť, vystihnúť


Relevantne k štylizovať