Submisívnosť

poddajnosť


Relevantne k submisívnosť