Súbor

celok, komplex, úhrn, chór, spevácky zbor, zbor, sada (hovorovo), súprava


Relevantne k súbor