Súčasť

diel, dielec, komponent, súčiastka, ingrediencia, komponent, prísada, zložka


Relevantne k súčasť