Sugestívny

lákavý, mámivý, príťažlivý, pôvabný, pútavý, vábivý, vábny, zvodný, podmaňujúci, pôsobivý


Relevantne k sugestívny