Súhlasný

kladný, pozitívny, zhodný


Relevantne k súhlasný