Sústrasť

hlboký žiaľ, kajúcnosť, pokánie, poľutovanie, skrúšenosť, smútok, súcit, výčitky svedomia, zármutok, ľútosť, žiaľ


Relevantne k sústrasť