Svedčiť

dosvedčiť, nasvedčovať, vypovedať


Relevantne k svedčiť