Svojvoľný

akýkoľvek, arbitrárny, ľubovolný


Relevantne k svojvoľný