Symbolický

alegorický, metaforický, obrazný, prenesený


Relevantne k symbolický