Taktný

diskrétny, mlčanlivý, ohľaduplný, pozorný, ohľaduplný, pozorný, starostlivý, všímavý, úslužný


Relevantne k taktný