ťažko

obtiažne (nesprávne), sotva, sťažka


Relevantne k ťažko