Telnatý

bachratý, bruchatý, pupkatý, tučný, korpulentný, objemný, rozložitý, rozmerný, silný, statný, tlstý, tučný


Relevantne k telnatý