Temperament

charakter, letora, nátura, povaha, profil, rys, ráz, stránka, typ, vlastnosť, význam, znak, iskra, verva


Relevantne k temperament